PROSJEKTER

Reinebringen nettverket

Sammen med bedriftene i Moskenes utvikler vi reiseminner og besøksforvaltning.  

 Prosjektleder: Ørjan 

Actionable - Lofoten som internasjonalt modellområde for bærekraft

Gjennom et forskningsprosjekt med Universitetet i Bergen ser vi på hvordan internasjonale samarbeid kan gjøre Lofoten mer bærekraftig.  

LoVe Food

Vi arbeider med et utviklingsprosjekt på vegne av matprodusenter og restauranter i regionen for å utvikle lokalmat.

Prosjektleder:
 Bjørg-Elin

Lofotlam 

Vi er sekretariat for Lofotlam. Her bistår vi aksjonærene med administrative oppgaver og salg, samt prosjektoppfølging.

Matfestivalen

Vi har erfaring med markedsavklaringer, prosjektsøknader, vurderinger av produkter, veiledning til grundere, studieturer, prosessledelse i små og store prosjekter og menyutvikling. Vi har et stort nettverk i hele Norge og Anne Karine er vår fremste ekspert! 

Prosjektleder: Anne Karine

Søknadsprosess

Har du lyst til å utvikle din bedrift og søke om midler, men så har du ikke tid, lyst eller kunnskap om den prosessen? Da kan du kontakte oss! Vi har lang erfaring med å skrive søknader for næringsliv, frivillige organisasjoner og andre.


Miljøfyrtårn

Vi har miljøfyrtårnkonsulent som bistår din bedrift på veien til å bli en Miljøfyrtårnbedrift. Vi har i dag kunder i Lofoten og Vesterålen.
Her kan du lese mer om Miljøfyrtårn:

www.miljofyrtarn.no

Høstvekka 

I 2019 fikk vi oppdrag rundt konseptutvikling av høstvekka. I tillegg til å utvikle konseptet har vi også vært arrangør av Høstvekka, arrangert matstand på Høstvekka, arbeidet med finansieringsarbeid og hatt flere ulike arrangementer under Høstvekka.

Destinasjon Ballstad

Fra 2017 har LoVe Utvikling arbeidet med å utvikle reiselivet på Ballstad. I arbeidet er produktutvikling, sosial bærekraft og digital kompetanse viktige elementer. Reiselivet har doblet omsetning og kapasitet i prosjektperioden.

Biogass

LoVe Utvikling har sammen med Norsk-Landbruksrådgivning utrede og arbeidet med etableringen av et småskala biogassanlegg. 


Utvikling av traineeordning

LoVe Utviklet og driftet Trainee Lofoten som var forløperen til nåværende Look North Trainee. LoVe Utvikling var  også med å utvikle Look North Trainee sammen med Fabrikken Næringshage (nåværende Egga Utvikling.)  

Klimatilpasninger i kystfiskeflåten

På oppdrag fra Flakstad Kommune har vi laget en rapport om klimamerking av mat og markedspotensiale ved klimatilpasninger.

Smått er godt

I samarbeid med Flakstad Kommune har vi gjennomført et forprosjekt om hvordan minihus kan brukes for å skape økt tilflytting.

Leknes Byhage

Fokus i prosjektet er at det skal bidra til aktivitet i sentrum, og god helse og bolyst på Vestvågøy.

Det jobbes nå med langsiktig finansiering og å knytte sammen virksomheter, kommune/seksjoner, mennesker og idèer for å best kunne utnytte det potensialet som ligger i en byhage av en slik størrelse.

INKLUDERING - FOLKEHELSE - KUNNSKAP - SIRKULÆR ØKONOMI - BÆREKRAFT


Undersøkelse for Lofotodden Nasjonalpark

På vegne av Lofotodden Nasjonalpark har vi gjennomført en kvantitativ undersøkelse av reiselivets bruk av nasjonalparken.

Utviklingsprosjekt for Bringen AS

Bringen AS har leid LoVe Utvikling inn for å gjennomføre et utviklingsprosjekt. Vi leier inn SILO for å renovere kaffebaren, og arbeider selv med kursing og kompetanse med en rekke spennende underleverandører.

Boligundersøkelse for Vestvågøy Kommune
LoVe Utvikling har utarbeidet en rapport om etableringen og utviklingen av nye boliger i Vestvågøy. Rapporten viser betydelig etablering i Leknesområdet.

Etablererveiledning
Vi har fem års erfaring med rådgivningsarbeid og utviklingsarbeid for enhver tid mellom 10-20 grundere i Vestvågøy. Oppdragsgiver er Vestvågøy Kommune.