PROSJEKTER

Matfestivalen

Vi har erfaring med markedsavklaringer, prosjektsøknader, vurderinger av produkter, veiledning til grundere, studieturer, prosessledelse i små og store prosjekter og menyutvikling. Vi har et stort nettverk i hele Norge og Anne Karine er vår fremste ekspert! 

Prosjektleder: Anne Karine

Søknadsprosess

Har du lyst til å utvikle din bedrift og søke om midler, men så har du ikke tid, lyst eller kunnskap om den prosessen? Da kan du kontakte oss! Vi har lang erfaring med å skrive søknader for næringsliv, frivillige organisasjoner og andre.


Miljøfyrtårn

Vi har miljøfyrtårnkonsulent som bistår din bedrift på veien til å bli en Miljøfyrtårnbedrift. Vi har i dag kunder i Lofoten og Vesterålen.
Her kan du lese mer om Miljøfyrtårn:

www.miljofyrtarn.no

Høstvekka 2021

Arrangør: Vest-Lofoten Næringsforening
Prosessleder: LoVe utvikling AS v/Geir Johnsen
Festivalarrangement: ArcticLux ved Emma Gunnarsson

Destinasjon Ballstad

Fra 2017 har LoVe Utvikling arbeidet med å utvikle reiselivet på Ballstad. I arbeidet er produktutvikling, sosial bærekraft og digital kompetanse viktige elementer. Reiselivet har doblet omsetning og kapasitet i prosjektperioden.

Biogass

Bilde fra et biogassanlegg på Nord-Vestlandet


Utmarksprosjektet

Både landbruk, lokalsamfunn reiseliv har interessert i form av bruk av felles utmark. I prosjektet har vi sett på ulike utfordringer med den økte bruken av utmark og på mulige løsninger

Klimatilpasninger i kystfiskeflåten

På oppdrag fra Flakstad Kommune har vi laget en rapport om klimamerking av mat og markedspotensiale ved klimatilpasninger.

Undersøkelse for Lofotodden Nasjonalpark

På vegne av Lofotodden Nasjonalpark har vi gjennomført en kvantitativ undersøkelse av reiselivets bruk av nasjonalparken.

Smått er godt

I samarbeid med Flakstad Kommune har vi gjennomført et forprosjekt om hvordan minihus kan brukes for å skape økt tilflytting.

Utvikling av traineeordning

LoVe Utviklet og driftet Trainee Lofoten som var forløperen til nåværende Look North Trainee. LoVe Utvikling var  også med å utvikle Look North Trainee sammen med Fabrikken Næringshage (nåværende Egga Utvikling.)