ANNE KARINE STATLE

Epost: anne.statle@loveutvikling.no - telefon: 97127462

Spesialfelt: Kreative prosesser, utvikling og gjennomføring

Tema: Mat og reiseliv

Motto: Jeg spiser bare god mat

Anne Karine er matentusiasten vår. Siden 2006 har hun jobbet med små og stor utviklingsprosjekter i skjæringspunktene produsent/mat/reiseliv/opplevelser. Matnettverket LofotenMat har tatt mest oppmerksomhet, men også merkeordninger, matopplevelser, produktutvikling, veiledning, arrangør og samfunnsutvikling. Anne Karine er opptatt av realistiske mål og økonomisk lønnsomhet hos bedrifter. 

Med over 15 års erfaring fra matfeltet i Nord-Norge har Anne Karine bred oversikt over både bedrifter, arrangementer, mulighetsrom og et stort nettverk både i Norge og i utlandet. I tillegg er hun veldig kreativ som gjør at hun ofte kan stille spørsmål til prosesser, innhold eller utfordre til å tenke både på kort og lang sikt. Hun er opptatt av gode generasjonsskifter og fornuftig drift av små selskaper. Instagram er en arena for å sette både fokus og skråblikk på livet.

Anne Karine er utdannet samfunnsplanlegger fra Universitetet i Tromsø, med studieopphold fra både USA, Russland og Australia. Hennes interessefelt ligger i arktiske strøk med reiser til både Island, Grønland, Svalbard og Russland.

På fritiden er Anne Karine ofte å se på fjellet, på havet, er interessert i nyttevekster og holder for tiden på å totalrennovere et hus i Mortsund. Anne Karine er superinteressert i mennesker og snakker med "alle".