ØRJAN ARNTZEN

Epost: orjan@loveutvikling.no  - Tlf. 959 48 464

Spesialfelt: Prossessrådgivning, prosjektledelse, etablererveiledning og offentlig finansiering.

Tema: Reiseliv, landbruk, kompetanse og utdanning.

Motto: Det finnes et liv før døden

I LoVe Utvikling har Ørjan hovedsakelig arbeidet med reiselivsprosjekter. Det gøyeste Ørjan vet er å få arbeidet med prosjekter i skjæringspunktet mellom forretningsutvikling, besøksforvaltning og produktutvikling. Sammen med resten av teamet i LoVe Utvikling kan Ørjan bidra med inn destinasjonsutviklingsprosesser og lokalsamfunnsprosesser, så vel som å utvikle enkeltbedrifter. En av Ørjans store styrker er et stort kontaktnettverk med spennende leverandører og en god oversikt over relevante tjenester og tilbydere for reiselivet.

Ørjan har hatt et spesielt fokus i LoVe Utvikling på å spesialisere seg på nettverksprosesser. Han har gjort flere analyser av lokalsamfunn og destinasjoner, men han har også ledet små og store bedriftsnettverk. Fra 2017 har Ørjan arbeidet med innovasjonsnettverket Destinasjon Ballstad - hvor han har vært prosjektleder.  Ørjan har fra tidligere jobb også erfaring fra arbeid med tilflytningsprosjekter, har utviklet traineeordninger og jobbet med kompetansetiltak. 

Utenom kontoret er Ørjan ofte og treffe på fjelltur, og yndlingsfjellet er Middagstind over Kvalnes. I tillegg til å utvikle reiselivet er Ørjan også en ivrig bruker av reiselivet - og reiser ofte til eksotiske og ukjente destinasjoner i land hvor engelsk er mer en illusjon enn et benyttet språk.

Ørjan er også daglig leder i LoVe Utvikling AS.