Ingrid Marie Kjelseth

Epost: ingridmarie@loveutvikling.no
Telefonnr: 950 22 301
Tema: Bærekraft, UNESCO, Miljørådgivning


Ingrid Marie er opprinnelig fra Harstad, men har utdannet seg i Oslo og bodd der i flere år. Gjennom sine studier ved Universitetet i Oslo har Ingrid Marie utdannet seg til astrofysiker, og hun har tidligere i sin arbeidskarriere jobbet med klima og bærekraft gjennom sitt engasjement som konsulent i Ernst & Young. Her har hun spesielt arbeidet med utslippsverifisering for Equinor, klimagassberegninger og bærekraftsarbeid i nyoppstartede bedrifter.  Ingrid Marie startet i LoVe Utvikling våren 2024.


Ingrid Marie arbeide med vannområdeoppfølging, miljøfyrtårn og naturmangfold via UNESCO-programmet Man and the Biopsphere. LoVe Utvikling har også et mål om å kunne tilby tjenester knyttet til den grønne omstillingen som mange av bedriftene i regionen må gjennom.