Petter Gresmo

Epost: Petter@loveutvikling.no -  Tlf. 404 19 808

Spesialfelt: Bedriftsutvikling, teknisk kompetanse, prosjektleder

Tema: Reiseliv, Folkehelse, Miljø

Petter har en MBA i ledelse, og har også ledelseserfaring fra reiselivet. Han ble ansatt i LoVe Utvikling sommeren 2022. I LoVe Utvikling arbeider Petter mye med lokalsamfunnsprosjekter.

Petter har erfaring fra restaurantdrift fra sin tid som daglig leder i Himmel og Havn, og han har vært ansatt som utvikler for Lofoten Beach Camp, og har gjennom dette opparbeidet seg kompetanse rundt utvikling av bygg og produkter. 

Petter er ofte brukt som rådgiver knyttet opp mot arbeidsgiveransvaret og bedriftsutvikling. 

Han har også mange års erfaring med utvikling av teknologi i bedrifter som Thales Norway og Poseidon Simulation.